ชวนคนรุ่นใหม่อบรมเพื่อผลิตสื่อ หัวข้อ “โอบกอดความต่าง”

ชวนคนทำสื่อรุ่นใหม่ มาร่วมอบรมและสร้างสรรค์งาน หัวข้อ “โอบกอดความต่าง”   กับ โครงการ Young Content Creator ยอมรับความหลากหลาย  […]