กรม คร. ย้ำ ไข้หวัดนก สายพันธุ์ เอ H5N1 ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำจากข่าวที่มีการตรวจพบเชื้อโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์  เอ เอช 5 (H5) เมื่อวันที่ 13 […]

กรม คร. ย้ำ ไข้หวัดนก สายพันธุ์ เอ H5N1 ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำจากข่าวที่มีการตรวจพบเชื้อโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์  เอ เอช 5 (H5) เมื่อวันที่ 13 […]