‘กลุ่มข้าวหอมดอกฮัง’ ชวนลงแขกดำนาฟื้นพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 100 สายพันธุ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน “หอมดอกฮัง” ชวนลงแขกดำนาขยายและอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน 100 สายพันธุ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 ณ นามิซัง บ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

นักข่าวพลเมือง : บ้านโคกสะอาดไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม

“ดอกฮัง” เป็นภาษาอีสาน หมายถึงดอกของ “ต้นรัง” ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นในป่าเต็งรัง หรือ ป่าโคก และ พบมากในภาคอีสาน ซึ่งกลุ่มวิหาสกิจชุมชนที่บ้านโคกสะอาด […]