นักข่าวพลเมือง : กองทุนปลา บ้านผาชัน

อาชีพประมงหาปลา นับเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงที่บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ซึ่งคนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนปลาเพื่อจัดการเรื่องราคาปลารวมถึงการจำหน่ายให้กับลูกค้า และบริหารจัดการโดยคนในชุมชน  ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองเยาวชนโรงเรียนรุ่งอรุณ ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : แรงงานกลางกรุง

แม้อยู่ไกลบ้าน แต่วิถีชีวิตในวันว่างของชาวอีสาน ในเมืองกรุง ยังคงรวมกลุ่มกันหาอาหารจากท้องนา และหนองน้ำ ที่ยังคงพอมีให้เห็นใกล้ๆเขตเมือง เช้านี้คุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง ตามแรงงานโรงเลื่อยไม้ […]