นักข่าวพลเมือง : ทักษะภาษาอาหรับเยาวชนห้วยทรายใต้ ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค. 59 @ 12.50 น.

การเรียนภาษาอาหรับถือเป็นทักษะสำคัญของชาวมุสลิม ซึ่งเป็นพื้นฐานทำความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนา และใช่เพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ที่ชุมชนห้วยทรายใต้หลังเลิกเรียนจากโรงเรียนสามัญ เยาวชนมุสลิม ใช่เวลาเหล่านี้เพื่อฝึกฝนการเรียนภาษาอาหรับอย่างจริงจัง ติดตามจากนักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยศิลปกร ออกอากาศวันที่ 6 […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำ บ้านห้วยทรายใต้ เพชรบุรี

พื้นที่ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เกิดความชุ่มชื้นและกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ เพราะโดยปกติแล้วเป็นพื้นที่แห้งแล้งและขาดแคลนน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากรลงพื้นที่ไปดูความพยายามในการจัดการน้ำร่วมกันของคนในชุมชน ติดตามได้ใน ข่าวค่ำ ThaiPBS เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : สถานการณ์ภัยแล้ง บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

ปรากฏการณ์เอลนิโญ่ยังส่งผลกระทบกับปริมาณฝนในไทยตั้งแต่ปี 2557 และส่งผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าไทยได้รับผลกระทบจากภัยแล้งยาวนานต่อเนื่องถึง 3 ปี  ภัยแล้งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรโดยตรงแล้ว ยังส่งผลทำให้ต้นทุนการทำปศุสัตว์สูงขึ้นด้วย ติดตามจากนักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ออกอากาศข่าค่ำ […]

นักข่าวพลเมือง : ไก่เขียวห้วยทราย ความร่วมมือพัฒนาไก่สายพันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่สวยงาม เหมาะสำหรับการประกวด มีความแข็งแรงเฉพาะ และสามารถขายเป็นไก่เนื้อได้ คือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองของงานพัฒนาด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่บ้านห้วยทราย จ.เพชรบุรี จนเกิดเป็น “ไก่เขียวห้วยทราย” ติดตามในข่าวเที่ยงThaiPBS 12.50 […]

นักข่าวพลเมือง : อาชีพปศุสัตว์ บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

หลังมีการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การปศุสัตว์จึงเป็นทางเลือกของคนในชุมชน โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ และโคนม ‪ ติดตามในข่าวเที่ยงThaiPBS‬ 12.50 ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : วิกฤตภัยแล้งกระทบการเลี้ยงโคนม

เรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นโจทย์สำคัญของชุมชนห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีมาตลอด ทำให้คนในชุมชนหันมาเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกพืชมานานแล้ว โคนมเองก็เป็นสัตว์สำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ก็หนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปีนี้เช่นกัน นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่พาเราไปทำความเข้าใจกับผลกระทบที่เกิดขึ้น   ติดตามได้ใน รายการที่นี่ThaiPBS ออกอากาศ 3 มี.ค.59 […]