นักข่าวพลเมือง : เลือกตั้งม.อ.ประชาธิปไตย

สัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้นักศึกษามีความสนใจออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก สะท้อนการตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย ออกอากาศวันที่ 8 […]