ฉลาดเกมส์โกง: หนังดี เพื่อสังคมที่ดี

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับเชิญโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ ACT ซึ่งมีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ […]

เสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”

กำหนดการเสวนา ทีดีอาร์ไอ-ACT “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) […]