เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือดันกฎหมาย “สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ” หลังรอคอยมากว่า 20 ปี

เวทีรับฟังความคิดเห็นแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 3 เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือหวังมีองค์กรอิสระมาดูแล ย้ำการจัดเวทีรับฟังความเห็นในอย่าเป็นเพียงพิธีกรรม 

สชป.ชี้ ‘ร่าง รธน.’ ริบคืนสิทธิเสรีภาพประชาชน-เพิ่มอำนาจรัฐ ท้า กรธ.ดีเบตสาธารณะ

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปชำแหละร่างรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นฉบับ “เพิ่มอำนาจรัฐ ริบคืนสิทธิเสรีภาพประชาชน” เสนอให้เกิดเวทีดีเบตสาธารณะกับ กรธ. หวังให้เกิดการปรับแก้เพื่อมีรัฐธรรมนูญที่ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มอำนาจประชาชน เรื่องและภาพ: รุ่งโรจน์ […]

ทวงความคืบหน้า ‘กฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค’ พ้อรัฐเตะถ่วง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เผยกฎหมายผู้บริโภคกำลังรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริโภคยืนยันต้องมีและเร่งผลักดันกฎหมาย  8 ก.ค. 2558 ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการ จำนวน 20 […]

แถลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ดัน กม.องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค

16 มี.ค. 2558 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) แถลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. …. […]

การเรียกหาคนกลางที่ไม่ได้มาจากความเห็นชอบของประชาชน : กลุ่มธรรมศาสตร์เสรี และนักกิจกรรม

18 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย, กลุ่มจับตาองค์กร(ไม่)อิสระ, กลุ่มวันใหม่ และเพื่อนนักกิจกรรม ได้จัดกิจกรรม “ชงเองกินเอง” เพื่อประณาม […]