สถานการณ์ที่อยู่อาศัยกับ ‘การคุ้มครองผู้บริโภคไทย’ แค่ไหนถึงเป็นธรรม?

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2558 (ณ วันที่ 30 ก.ย. 58) พบลักษณะปัญหาเรื่องการผิดสัญญาก่อสร้างล่าช้ากลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 […]

เครือข่ายผู้บริโภคจวก กทค.ไม่จริงใจ เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 ไร้เงาคุ้มครองผู้ใช้บริการ

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคโวย ผิดหวัง กทค. ผ่านร่างประกาศหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 กำหนดเงื่อนไขคุ้มครองอัตราค่าบริการห่วย แค่บังคับให้ต้องมีแพ็คเกจพื้นฐานที่ถูกกว่าค่าเฉลี่ยอัตราค่าบริการ 3G 20 ส.ค. […]

ผู้บริโภครวมพลสะท้อนปัญหา เร่งนายกฯ ออกกฎหมายองค์การอิสระคุ้มครอง

กลุ่มผู้บริโภครวมพลสะท้อนปัญหา เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ค้างอยู่ใน ครม.ทั้งให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปด้วย วันนี้ (21 มิ.ย. 2558) กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อใช้สินค้าและบริการ ร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) […]

หนุนประชาชนไม่เข้า 7-11 ต้านบริษัทยักษ์ผูกขาดการเกษตร-อาหาร

7 พ.ค.2558 มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ออกแถลงการณ์ร่วม ลงวันที่ […]

ชี้ ‘องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค’ ปชช.ต้องช่วยหนุน-รัฐต้องกล้าดัน

เวที “สิทธิผู้บริโภค: การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค”งานสมัชชาผู้บริโภคและรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล ร่วมชี้ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ประชาชน ระบุขาดตัวแทนผู้บริโภคในการให้ความเห็น เสนอรัฐต้องกล้าหาญออกกฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาชนรวมพลังกันผลักดัน   15 […]