นักข่าวพลเมือง : สาหร่ายพวงองุ่น

สาหร่ายพวงองุ่น หรือที่บางคนเรียกว่าคาเวียร์สีเขียว (Green Caviar) หรือ องุ่นแห่งท้องทะเล (Sea Grapes) จัดเป็นหนึ่งในสาหร่ายที่รับประทานได้ มีคุณค่าทางอาหารสูงและกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะคะ […]