นักข่าวพลเมือง : Animation SEA

ติดตามผลงานอนิเมชั่นเรื่อง Sea ของคุณอรรคเดช หล่อพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สื่อถึงการแสวงหาความก้าวหน้าของมนุษย์จนลืมวิถีดั้งเดิม นำเสนอผ่านวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน  ติดตาม: นักข่าวพลเมือง C-Reporters […]

นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Life of fire

ผลงานอนิเมชันโดย รัชริล หุตังคบดี นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง Life of Fire วิถีไฟ ซึ่งมีที่มาจากการตั้งคำถามต่อสังคมว่า […]

นักข่าวพลเมือง : อนิเมชัน Game Grean

นักข่าวพลเมือง อนิเมชันเรื่อง Gamer Grean ผลงาน ของภูริชญ์ กิตติธีรานุรักษ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สะท้อนสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่มีวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยติดเกม จนส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ […]

นักข่าวพลเมือง : My Color

นักข่าวพลเมือง C-Reporters 23 ส.ค. 2558 ติดตามผลงานอนิเมชัน เรื่องราวของสีสันของภาพวาดกับจินตนาการ กับเรื่อง My Color […]

นักข่าวพลเมือง : อนิเมชั่น Universal Design1

นักข่าวพลเมืองติดตามผลงาน Puppet show ประเด็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวล ผลงานจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ในนักข่าวพลเมืองC-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 8 ส.ค.58

นักข่าวพลเมือง : อนิเมชั่น ห้อยศรีฮีโร่

อนิเมชั่นวันนี้ผลงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สะท้อนเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่เปลี่ยนปมด้อยของตัวเองให้กลายเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ ติดตามจากช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 2 ส.ค. 2558