นักข่าวพลเมือง : เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

“แม่น้ำอิง” ลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง รวมถึงบ้านงามเมือง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล ซึ่งเป็นแหล่งหาปลาเลี้ยงปากท้องของชุมชนมานาน โดยผู้คนที่นั่นยังมีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา ติดตามเรื่องนี้จาก คุณอริสา […]