นักข่าวพลเมือง : สำรวจเขาถ้ำเพดาน หวังยุติประทานบัตรครั้้งใหม่

จากแหล่งหินทั้งหมดใน จ.นครสวรรค์ ปริมาณสำรองหินอุตสาหกรรมที่จะได้จากเขาถ้ำเพดานใน ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี คิดเป็น 3.4% พื้นที่นี้เคยได้รับประทานบัตรระเบิดหิน และประทานบัตรเพิ่งหมดอายุไปไม่นาน คนในชุมชนอยากจะอนุรักษ์ภูเขาลูกนี้ไว้ […]

นักข่าวพลเมือง : กาเซะฮซูงา เยาวชนปะเสยะวอรักษ์คลอง

ผู้ผลิตอิสระ ทีมกูยิ โปรดักชั่น ลงพื้นที่สำรวจคลองปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตา และได้สื่อสารเรื่องราวของชุมชนที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “วาดฝัน กาเซะฮซูงา” หรือคลองที่เรารักเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ลำคลองของชุมชน […]

นักข่าวพลเมือง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำฝาย

คนปกากญอบ้านแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่อาศัยอยู่ร่วมกับป่า มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทำฝายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้น้ำใช้ตลอดทั้งปี วันนี้พวกเขาต้อนรับปกาญอจากบ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ […]

โมเดลการ “อนุรักษ์” ที่นำมาสู่การ “ไล่รื้อชุมชน”

นับตั้งแต่กระแสการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าบริเวณปากคลองตลาด มาจนถึงการไล่รื้อชุมชนป้อมมหากาฬ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทว่าอยู่ภายใต้แนวคิดการจัดระเบียบที่เน้นอนุรักษ์และพัฒนา เพื่อให้เกิด “พื้นที่โล่ง” ซึ่งเป็นจุดร่วมหนึ่งภายใต้ “แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์” ต้นแบบผังเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : หมอลำกับคนอีสานรุ่นใหม่

หมอลำเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับคนอีสานมานาน ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนมอง อาจจะรู้สึกว่าหมอลำค่อยๆ จางหายไปจากสังคมอีสาน แต่ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญของภาคอีสานนี้ไว้ โดยปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเช้า 5 […]

นักข่าวพลเมือง : กระบี่กระบอง อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้

ศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือ มีรูปแบบท่วงท่าประกอบไปด้วยท่าต่าง ๆ เช่น การถวายบังคม การขึ้นพรม การรำ อาวุธในการต่อสู้มี ดาบ พลอง […]

นักข่าวพลเมือง : อนุรักษ์คางคก

ในประเทศไทยบ่อยครั้งเรามักพบเห็นซากกบหรือคางคกโดนเหยียบตายบนถนนหรือจุดต่างๆซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องแปลกนัก แต่ที่ประเทศเยอรมนี “กบ”และ “คางคก”ที่นั่น ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนซึ่งเป็นฤดูวางไข่ สัตว์เหล่านี้จะต้องหาบึงหรือแหล่งน้ำที่เหมาะสม บ่อยครั้งพวกมันจะออกจากป่าเดินไปบนท้องถนนและโดนรถเหยียบก่อนถึงแหล่งน้ำ […]

1 2