นักข่าวพลเมือง : เล็งพื้นที่ชุ่มน้ำสร้างนิคมอุตสาหกรรม

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิงมีป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจำนวน 2 แห่งคือที่ อ.เทิง จ.เชียงราย และที่ป่าชุมชนบุญเรือง ต.บุญเรืองที่ชาวบ้านจากหลายชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มานานกว่า 200 ปี […]

นักข่าวพลเมือง : สภาพลเมืองอนุรักษ์ต้นไม้

งานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2558 นอกจากจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และการจัดการพื้นที่สีเขียวดีเด่นประจำปี  2558 แล้วคนเชียงใหม่ ได้เปิดเวทีสภาพลเมือง ใน ประเด็น […]

มองให้ไกลกว่าอุโมงค์ต้นไม้ จาก เขาหัวโล้น

  กระแสเรื่องการคัดค้านการตัดอุโมงค์ต้นไม้เพื่อขยายถนนเส้น อ.เมืองน่าน – อ.ท่าวังผา กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในหมู่นักอนุรักษ์หรือไม่ใช่นักอนุรักษ์ก็ตามที ด้วยเสน่ห์ของถนนสายนี้ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นสักอายุหลายสิบปี ขนาดไม่น้อยกว่าหนึ่งคนโอบ ปกคลุมตลอดทั้งเส้นทางเกือบ […]

1 2