รับสมัครผู้ผลิตภาคพลเมืองอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์ “Young อยู่ดีมีแฮง” ปี 2562

“อยู่ดีมีแฮง” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง เปิดรับสมัครผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตชุดสื่อออนไลน์ “Young อยู่ดีมีแฮง” ปี 2562 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

นักข่าวพลเมือง : ห้วยผาดั้น

ช่วงปิดเทอมนี้ ที่ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เครือข่ายโรงเรียนชาวนา มีการอบรมการผลิตสื่อให้น้องๆในชุมชนและพวกเขา ได้ศึกษาเรื่องราวของชุมชน แล้วถ่ายทอดเรื่องราวนี้ เป็นคลิปวีดีโอ มาสื่อสารกับคุณผู้ชม ติดตามจากรายงาน […]