รับสมัครผู้ผลิตภาคพลเมืองอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อออนไลน์ “Young อยู่ดีมีแฮง” ปี 2562

“อยู่ดีมีแฮง” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง เปิดรับสมัครผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตชุดสื่อออนไลน์ “Young อยู่ดีมีแฮง” ปี 2562 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา” (รุ่นที่1)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการผลิตรายการ “ที่นี่บ้านเรา” (รุ่นที่1) ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 […]