นักข่าวพลเมือง : เมี่ยงใบชา

พันธุ์ชาที่ปลูกขายในประเทศไทยโดยทั่วไปมี 2 พันธุ์ คือ กลุ่มชาพันธุ์อัสสัม และกลุ่มชาพันธุ์จีน สำหรับชาพันธุ์อัสสัม หรือ “ชาเมี่ยง” เป็นชาพื้นเมืองที่พบมากบนเขตพื้นที่สูงแถบภาคเหนือของไทย […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ : บ้านสมสะอาด

ทีมงานอยู่ดีมีแฮงลงพื้นที่บ้านสมสะอาด ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ  หมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่น่าเชื่อว่า จะมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่ และหนึ่งในนั้นคือพลังสามัคคีที่ไม่ค่อยได้เห็นในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่และรวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่ […]

นักข่าวพลเมือง : 100 ปีเฮียนฮู้

เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม  จึงมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอบทเรียนการดำเนินงานดังกล่าว จากตัวแทนชุมชนกว่า 100 ตำบลในพื้นที่ภาคอีสาน  ติดตามการสื่อสารเรื่องนี้จาก Citizen Reporters  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ […]

1 2