‘มนุษย์ครู’ ในวันที่การศึกษาไม่เอื้อต่อการสร้างความเป็นมนุษย์

เมื่อ “ครูคือมนุษย์” ชวนครูสำรวจความเป็นมนุษย์ในตัวเอง ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มีพลัง ส่งต่อไปยังห้องเรียน

เปิดโมเดลการศึกษาอเมริกา ‘การรู้เท่าทันสื่อฯ’ เด็ก+สังคม

‘Pam Steager’ เผยประสบการณ์เรื่อง ‘การเท่าทันสื่อฯ’ ในโรงเรียนของอเมริกา ปลูกฝังให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกันตั้งแต่ยังเด็ก ด้าน ‘อรรถพล อนันตวรสกุล’ มองสังคมไทย เรื่องเท่าทันสื่อไม่ใช่แค่วิชาในห้องเรียน แต่เป็นทักษะความรู้ที่ต้องติดตั้งให้ทุกคน

ประมวลทัศนะ ‘รู้เท่าทันสื่อฯ’ อำนาจในมือพลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

เมื่อพลเมืองต้องเท่าทันสื่อและใช้สื่อเป็น ทัศนะหลากหลายจากงานสัมมนาการรู้เท่ารู้ทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) เรื่อง MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุ่งเทพฯ