คัดค้าน พ.ร.บ.จีเอ็มโอกับหนังสือ ‘ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม’

เมื่อไม่นานมานี้ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มีมวลชนจำนวนมากออกมาคัดค้าน พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ ส่งเสียงให้รัฐบาลให้รับรู้ว่าพวกเขาไม่ต้องการพืชตัดต่อพันธุกรรม เพราะขบคิดทั้งขึ้นทั้งล่องแล้ว เกษตรกรไทยที่ต้องตรากตรำอาบเหงื่อแทนน้ำจะตกมาเป็นเบี้ยล่างของบรรษัทยักษ์ใหญ่

สู่วัยชราอย่างมีศิลปะกับสังคมผู้สูงอายุ

อีกไม่ช้าไม่นาน สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนจำนวนประชากรในวัยทำงานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและการตายน้อยลงอย่างต่อเนื่อง คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกิดคำถามว่า ทางภาครัฐเองพร้อมแล้วหรือยังกับสัดส่วนประชากรที่กำลังถ่ายเทจำนวนไปสู่กลุ่มคนวัยชรา