นักข่าวพลเมือง : อากาศสีดำกับลมหายใจที่เจ็บปวด

เหตุการณ์โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กรณีตัวอย่างที่ทำให้เห็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อผู้คนที่อยู่โดยรอบ ซึ่งชาวแม่เมาะต้องเผชิญชะตากรรมที่พวกเขาไม่ได้ก่อมานานกว่า 20 ปี   คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม ร่วมกับกลุ่มจับตาพลังงาน ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่าย […]