นักข่าวพลเมือง : อาชีพเสริมชาวประมงพื้นบ้าน

ชาวประมงพื้นบ้านส่วนมากจะออกทะเลในช่วงเช้ามืดแล้วกลับมาในตอนเช้า หรือไม่ก็ออกเรือไปช่วงกลางคืน จึงใช้เวลาตอนกลางวันในการพักผ่อน  วันนี้นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่บ้านท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช แล้วพบกลุ่มชาวประมงที่ใช้เวลาว่างจากการออกทะเลในการหารายได้เสริม  […]