Gen C-reporter: ‘ซาเล้ง’ คุณค่างาน ที่ไม่ใช่แค่เงิน

อาชีพซาเล้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่การดำเนินชีวิตของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมสะอาดขึ้น นักข่าวพลเมือง Gen C-reporter จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ […]

Gen C-reporter: ‘ซาเล้ง’ คุณค่างาน ที่ไม่ใช่แค่เงิน

อาชีพซาเล้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะไปขายเพียงอย่างเดียวอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่การดำเนินชีวิตของพวกเขา ส่วนหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สังคมสะอาดขึ้น นักข่าวพลเมือง Gen C-reporter จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ […]

นักข่าวพลเมือง : แรงงานหน้าม่านงิ้ว

นักข่าวพลเมือง C-Reporters วันนี้คุณรัฐโรจน์  จิตรพนา นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศการทำงานของคณะงิ้วที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่กว่าจะมาเป็นการแสดงหน้าม่านพวกเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ติดตามได้จากรายงาน

นักข่าวพลเมือง :แรงงานหนักมาก ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตลาดแรงงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร ติดตามบทสรุปจากงานเสวนาเรื่อง แรงงานหนักมาก ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters  ‪#‎ThaiPBS‬

1 2