“เราจะอดอาหารจนชีวิตจะตายไป” เครือข่ายปกป้องอันดามันฯ อารยะขัดขืนต้านโรงไฟฟ้า

10 ก.ค. 58 เวลา 10.00 น. ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เริ่มกิจกรรมอดอาหารที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินนอก เพื่อเรียกร้องให้ […]

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | พาราความขัดแย้ง : ข้อเสนอทางออกสำหรับสาธารณชนที่เอาและไม่เอาการเลือกตั้ง 2 กุมภาฯ

โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สกว. ภาพ: อนุช ยนตมุติ คำว่า “พารา” แปลว่าเมือง บ้านเมืองของเราตกอยู่ในเงาของความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่ว่าด้วย […]