นักข่าวพลเมือง : ปลูกป่าเชียงดาว

กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิง กลุ่มบิ๊กทรี กรีนพีซ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับอาสาสมัครจากหลายพื้นที่ทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ปิง “เติมต้นไม้ให้ป่าว่าง” เมื่อวันที่ 4 และ […]

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนคนจิตอาสา

นักข่าวพลเมืองวันนี้เป็นเรื่องราวของนักศึกษาที่ว่างเว้นจากการเรียน ตอนเย็นจะไปทำงานร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เป็นสิ่งที่เค้าทำด้วยความเต็มใจมาหลายปีแล้ว ไม่กระทบกับผลการเรียน และแท้จริงคือความสุขที่อยากแบ่งปันให้กับเพื่อนผู้ทุกข์ยาก ติดตามสารคดีเชิงข่าว เยาวชนคนจิตอาสา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ออกอากาศวันที่ 19 เม.ย. 59 @ […]

นักข่าวพลเมือง : ความมั่นคงทางอาหารของชาวกะเหรี่ยง

ความมั่นคงทางอาหาร คือการมีอาหารเพียงพอทุกเวลา ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง คุณสุวิทย์ สกุลนิติ อาสามัคร โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิดจะพาเราไปเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารของชาวกะเหรี่ยง […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดที่มีจิตสำนึก

เตรียมความพร้อมการประชุมแลกเปลี่ยนต­ลาดทางเลือกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียครั้งที่ 2 การทำความเข้าใจกับอาสาสมัครและนักศึกษาที­่สนใจเป็นอีกสิ่งสำคัญ ติดตามจาก Citizen-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 26 ส.ค.2558

นักข่าวพลเมือง : ซ่อมสร้างหลังแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ไปดูการฟื้นฟูอาคารบ้านเรือน ในเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาลอีกครั้ง จากการลงพื้นที่ของนักข่าวพลเมือง มูลนิธิ 1,500 ไมล์ ติดตามข่าวค่ำ […]

นักข่าวพลเมือง : ประสบการณ์อาสาสมัครไทยในเนปาล

นักข่าวพลเมืองติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเนปาล วันนี้จะพาไปติดตามการทำงานช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนโดยอาสาสมัครคนไทยในเนปาล ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 1 มิ.ย.2558

นักข่าวพลเมือง : อาสาสมัครคนหนุ่มสาว

การตื่นตัวของคนหนุ่มสาวที่อยากเป็นส่วนหน­ึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นยังไม่­เคยหมดไป ครั้งนี้ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองท­ั้งด้านความคิด ทัศนคติทางสังคม รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานด้านสิ­ทธิมนุษยชน ในการเป็นอาสาสมัครเข้าไปทำงานในองค์กรภาค­ประชาสังคมประเด็นทางต่างๆ ติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง C-reporters นักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ […]