นักข่าวพลเมือง : มัคคุเทศน์น้อย

ติดตามการลงพื้นที่วัดสิริสุทโธ หรือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคนในชุมชนเชื่อว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทางผ่านของพญานาค ทำให้มีผู้คนเดินทางมาสักการะบูชาเป็นเยาวชนจากโรงเรียนชุมชนวังทองจึงอาสาเป็นมัคคุเทศก์น้อยทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเพื่อนๆจากชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและเยาวชนในพื้นที่ช่วยกันผลิตสื่อบอกเล่าเรื่องนี้ผ่านกิจกรรมค่ายเด็กอุดรรักษ์บ้านมาแบ่งปันกัน l 8 […]