นักข่าวพลเมือง : แรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติ นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะ  ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลาย และสิทธิมนุษยชนในฐานะเพื่อนบ้าน วันนี้เราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขากับ Citizen Reporters นิสิตสาขาสังคมศึกษา […]

นักข่าวพลเมือง : อาหารปันรัก

ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters วันนี้ไปดูเส้นทางอาหารทะเลสดๆที่ส่งตรงจากทะเลจะนะ ถึงผู้บริโภค  ติดตามได้จาก คุณ ภาวิณี ไชยภาคนักข่าวพลเมืองจะนะนิวส์ รายงานจาก จ.สงขลา ออกอากาศวันที่ […]