WWF แนะ “กลุ่มธนาคารในอาเซียน” เพิ่มบทบาทด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เผยข้อมูลรายงาน “การธนาคารอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน: ปัญหาและอุปสรรค” เก็บข้อมูลธนาคาร 6 ประเทศของอาเซียน พบธนาคาร 21 แห่ง จาก 34 แห่งรู้ว่าให้ทุนกับกิจการที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ไม่ยอมเปิดเผยมาตรการจัดการความเสี่ยง ชี้ธนาคารควรมีแนวทางการบริหารและจัดการด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน เพื่อป้องกันวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ขยะพลาสติก 275 ล้านตันในมหาสมุทร ผลงานชิ้นโบว์ดำจากไทยและอาเซียน

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องประชาคมอาเซียน ระหว่างการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

11 คำถามสิทธิมนุษยชนอาเซียนจากแอมเนสตี้ฯ -แนะลาวเปิดพื้นที่ให้สื่อในเวทีอาเซียนซัมมิท

แอมเนสตี้ฯ แนะทางการลาวให้เสรีภาพสื่อในการถามคำถามต่อผู้นำที่เข้าร่วม “อาเซียนซัมมิท” อย่างเต็มที่ พร้อมเสนอ 11 คำถามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอาเซียนที่หวังว่าจะได้คำตอบจากการประชุมครั้งนี้ 7 ก.ย. 2559 […]

ไทย-ภูมิภาคศึกษากับการวิจัยยุคหลังประชาคมอาเซียน

โครงการศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 […]

FTA Watch จี้รัฐบาล ASEAN+6 ไม่รับกลไกเอกชนฟ้องรัฐ ในการเจรจา RCEP ที่ สปป.ลาวพรุ่งนี้

4 ส.ค. 2559 จากกรณีที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีการค้าของประเทศที่ร่วมเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP หรือ […]

นักข่าวพลเมือง : พระสงฆ์ในประชาคมอาเซียน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือหนึ่งในสามเสาหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือกัน ไม่น้อยไปกว่าความร่วมมือทางการเมือง หรือเศรษฐกิจ ประเด็นเรื่อง “ศาสนา”จึงถูกหยิบยกขึ้นมาแลกแปลี่ยนเรียนรู้  นักข่าวพลเมือง ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการพระสงฆ์ของประเทศไทย […]

1 2 3 11