ก(ล)างเมือง ตอน บ้านของคนสร้างบ้าน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาแสวงหางาน หาชีวิตที่ดีกว่า จนถึงวันนี้เรามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านราว 4 ล้านคน ที่ทำงานเสี่ยง สกปรกและแสนลำบาก หรือที่คนไทยไม่ทำ เช่น […]

ก(ล)างเมือง ตอน แรงงานต่างบ้าน

การเข้าสู่การเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน 10 ประเทศ ภายในปี 2558 อาจทำให้เราจินตนาการว่า เมืองไทยจะเต็มไปด้วยผู้คนจากประเทศ เพื่อนบ้านที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กัน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะ จริงๆ […]

1 9 10 11