125 ปี ดร.อัมเบดการ์

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 ผู้เขียนได้โอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ดร.อัมเบดการ์ ที่ นานาธรรมสถาน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว […]

ก(ล)างเมือง ตอน ผืนดินอินเดีย

ความฝันในการจะมีบ้านและที่ดินทำกินเป็นของตัวเองคงจะเป็นความฝันของใครหลายๆคน แต่สำหรับคนกลุ่มหนึ่งในประเทศอินเดียเมื่อพวกเขาถูกเอาเปรียบจนไม่สามารถทำตามความฝันนั้นได้ ก็จำเป็นที่จะต้องรวมตัวกันออกมาเดินขบวนอย่างสันติไปบนท้องถนน เพื่อทวงถามสิทธิในการมีกรรมสิทธิ์บนพื้นที่ทำกินของตัวเอง โดยมีราชโกปาล พีวี เป็นแกนนำ  แม้ว่ารัฐบาลอินเดียจะออกมารับรู้และทำสัญญาว่าจะออกมาจัดการเรื่องนี้ แต่หลายปีต่อมาก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าพวกเขาจึงต้องกลับมาเดินเรียกร้องอีกครั้งหนึ่ง  การเดินเท้าเพื่อสิทธินี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไรและระหว่างทางนั้นผู้มาร่วมขบวนได้เรียนรู้อะไรบ้าง […]