Behind Amnatcharoen: ใครว่าอีสานแล้ง?

อีสาน – แล้ง “อีสาน” นิยามของความแห้งแล้ง แผ่นดินแตกระแหง ความลำบาก ความยากจนข้นแค้น เริ่มได้รับการพลิกฟื้นให้ชุ่มชื้นจนกลายเป็นแผ่นดินที่เขียวชอุ่ม เริ่มต้นในปี […]

เสียงสะท้อนของคนอีสานกับการแก้กฎหมายบัตรทอง

พงศธร กาพมณีย์ 18 ก.ย. 2560 ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการแก้กฎหมายหลายฉบับในด้านต่างๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสื่อดิจิตอลและอินเตอร์เน็ต กฎหมายด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ และหนึ่งในนั้นก็คือความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพ […]

อธิบดีกรมป่าไม้ประชุมร่วมชาวบ้านอีสาน แก้ปมร้อนนโยบายทวงคืนผืนป่า

อธิบดีกรมป่าไม้ประชุมร่วมประชาชนผู้เดือดร้อนจากนโยบายทวงคืนผืนป่า หาแนวทางแก้ไขปัญหา เผยนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก

อธิบดีกรมป่าไม้ประชุมร่วมชาวบ้านอีสาน เร่งแก้ปมร้อนนโยบายทวงคืนผืนป่า

อธิบดีกรมป่าไม้ ชี้นโยบายทวงคืนผืนป่าต้องการจำกัดนายทุน แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ย้ำจะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านชาวบ้านยืนยัน ให้ยกเลิกทวงคืนผืนป่า ยุติการบังคับ ข่มขู่ หรือการดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของประชาชน

เวทีเสวนาอีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2 “แถลงผลกระทบ 3 ปี ของประชาชน”

แดนอีสานกำลังเดือดฮ้อน มันเป็นหย้อนพวกเจ้านายมัน… 3 ปี แห่งการพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชน เวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2  “แถลงผลกระทบ […]

มหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน [1] : หลักประกันความมั่นคงทางอาหาร-ความอยู่รอดเกษตรกร

งานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน “ความหลากหลายพันธุกรรม: สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ชวนแลกเปลี่ยนสถานการณ์นโยบายเกษตร 7 เรื่องที่ต้องจับตา พร้อมฟันเกษตรแปลงใหญ่ ไปไม่ถึงฝัน

มหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน [2] : ประสบการณ์ฐานชีวิตบนเส้นทาง “เกษตรกรรมยั่งยืน”

วันที่สอง ‘งานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน’ วงคุยมุมมองของคนรุ่นใหม่กับการทำเกษตร แลกเปลี่ยนบทเรียนในการทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของชุมชน และเสวนาแง่มุมประสบการณ์การสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงผ่านเกษตรกรรมยั่งยืน

1 2 3 12