Behind Amnatcharoen: ใครว่าอีสานแล้ง?

อีสาน – แล้ง “อีสาน” นิยามของความแห้งแล้ง แผ่นดินแตกระแหง ความลำบาก ความยากจนข้นแค้น เริ่มได้รับการพลิกฟื้นให้ชุ่มชื้นจนกลายเป็นแผ่นดินที่เขียวชอุ่ม เริ่มต้นในปี […]

“เราต้องมีความเชื่อว่า อีสานคุ้นเคยกับความแล้ง” ยรรยงค์ อินทร์ม่วง

“…สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ อยากให้ตระหนักและให้เห็นความสำคัญ ว่าพวกเขาสามารถจัดการได้ ต้องเชื่อมั่นว่าพวกเขามีข้อมูล ความรู้ในเรื่องทรัพยากรของตนเองเป็นอย่างดี ดีกว่ารัฐบาลกลาง ถ้ามีสิทธิแล้วก็ควรกำหนดหน้าที่ให้เขาด้วย ว่าเขาจะมีมีหน้าที่อะไร ถ้าเริ่มต้นตรงนั้น ควรจะมีกฎหมายน้ำ […]

มอง “อีสานแล้ง” จับทิศทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม : สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์

“จากยุทธศาสตร์ของ คสช. เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 3 แห่งในภาคอีสาน ซึ่งแต่ละพื้นที่กันพื้นที่เพื่อพัฒนาไว้หลายล้านไร่  ถ้าเราต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมจริงๆก็จะต้องมีการใช้น้ำเยอะมาก เราก็ต้องไปหาทางเพื่อนำน้ำมาใช้ เช่น อาจต้องไปเอามาจากแม่น้ำโขง […]

เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคอีสาน แถลงการณ์ “ผันน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล ไม่ใช่คำตอบ”

12 พ.ค. 2558 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมแถลงการณ์แสดงจุดยืน “ไม่เห็นด้วยกับโครงการผันน้ำโขง-เลย-ชี-มูล”  โดยยืนยันรัฐหยุดโครงการดังกล่าว และหาวิธีจัดการน้ำที่ยั่งยืนกว่าร่วมกับประชาชนคนอีสาน พร้อมย้ำ! […]