ตุ้มโมง

ออกอากศ 05/02/2557 จะพาไปรู้จักกับตุ้มโมง เป็นเพลงบรรเลงที่ร้องยากที่สุดบรรดาเพลงพื้นบ้านซึ่งเล่นเฉพาะในงานศพเท่านั้น ในปัจจุบันการสืบทอดค่อนข้างน้อยลง บ้านฉันวันนี้จะพาไปดูศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ ที่รื้อฟื้นเพลงตุ้มโมงให้กับมาอีกครั้ง เสียงปี่  “สไลตู๊จ” หรือ […]

1 11 12 13