นักข่าวพลเมือง : นักวิจัยชุมชน

นอกจากข้อมูลความรู้ที่เป็นงานวิชาการแล้ว  การนำงานวิจัยไปสื่อสาร และปรับใช้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นอีกข้อท้าทายที่นักวิจัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พยายามเรียนรู้ร่วมกับชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข l 9 […]

นักข่าวพลเมือง : การดูแลผู้สูงวัย

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สููงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2568 นี้ การเตรียมรับมือในการดูแลผู้สูงวัยอย่างเข้าใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งที่ ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี […]

นักข่าวพลเมือง : รักษ์น้ำโดม

หลังวิกฤตน้ำเสียใน 2-3 ปีที่ผ่านมา จนเมื่อเดือนมีนาคม 2558 มีปรากฏการณ์สาหร่ายบลูมจำนวนมาก ส่งผลต่อคุณภาพน้ำใน “ลำโดมใหญ่”  ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ […]

นักข่าวพลเมือง : เนาสงกรานต์

 เทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านโนนสูง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จะรวมตัวกันบริเวณริมฝั่งลำโดมเพื่อประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ พวกเขานับถือ ผ่านประเพณี “เนาสงกรานต์” แล้ว “เนา”ในภาษาอีสานหมายถึงอะไร ปีนี้จะคึกคักแค่ไหน […]

‘หยุดเขื่อนแม่น้ำโขง หยุดทำลายวิถีคนหาปลา’ สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลร้องวันหยุดเขื่อนโลก

12 มี.ค. 2559 เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการจัดงานวันหยุดเขื่อนโลก 2559 ของสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล เนื่องในโอกาสวันหยุดเขื่อนโลกซึ่งตรงกับวันที่ 14 มี.ค. […]

นักข่าวพลเมือง : ปูภูเขา

ปูภูเขา  หรือที่ชาวบ้านแถบชายแดนไทย-ลาว ที่จังหวัดอุบลราชธานี เรียกกันคุ้นปากว่า  ปูขน เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารที่หาได้จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นค่ะ  โดยมักจะอาศัยอยู่ตามซอกหินบนภูเขาชาวบ้านที่ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี บอกว่า […]

นักข่าวพลเมือง : พรานปลาบ้านผาชัน

บ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่ชาวบ้านมีวิถีการทำประมงริมโขงค่ะ เช้าวันนี้ นักข่าวพลเมืองคุณกมล หอมกลิ่น มูลนิธิสื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี […]

1 2 3 7