เรื่องเล่าเกี่ยวกับเขา 2 คน บนแผ่นดินกลางอ่างสียัด

1. เรายืนอยู่เกือบจะใจกลางอ่างเก็บน้ำสียัด มันเป็นอ่างขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ เพียง 46,000 ไร่เท่านั้น ชื่ออย่างเป็นทางการคือ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด แต่ด้วยขนาดของพื้นที่ ใครหลายคนเรียกมันเต็มปากว่านี่คือเขื่อน […]