นักข่าวพลเมือง : เกษตรผสมผสาน ชุมชนบ่อแกบ่อทอง

ชุมชนบ่อแกบ่อทอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคามในอดีตเคยประสบปัญหาจากการปลูก­พืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวเพื่อนำไ­ปขายส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบน­ิเวศ ทำให้พื้นที่อาหารลดลงคนในพื้นที่จึงช่วยก­ันหันมาจัดการพื้นที่ของแต่ละคน ขุดบ่อ เลี้ยงปลาปลูกพืชผักกินเอง ติดตามจากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างส­ุข ออกอากาศ 6 พ.ค. 59 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : การปรับตัวในหน้าแล้ง

นักข่าวพลเมืองวันนี้   Citizen Reporters จากโครงการดรีมอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการสื่อสารที่บ้านวังชัย  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด […]

นักข่าวพลเมือง : ความปลอดภัยทางชีวภาพ

ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 12 ประเทศสมาชิก ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership หรือ TPP) ได้บรรลุข้อตกลงในระดับภูมิภาค กรอบการเจรจาไม่เพียงแต่กล่าวถึงการลดกำแพงภาษีเพื่อนำเข้า […]

นักข่าวพลเมือง : ไร่นาสวนผสม

สนักข่าวพลเมือง Citizen-Reporters วันนี้ มีตัวอย่างการทำไร่นาสวนผสมซึ่งมีการแบ่งใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นสัดส่วน ทั้งที่อยู่อาศัย ที่สำหรับเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ของเกษตร อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม […]

Slow Food Youth Network 2015 : เราผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงโลก

รายงานบรรยากาศงานมหกรรมอาหารจานช้า (Slow Food Youth Network 2015) เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี การรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเกษตรกรรมและระบบอาหารทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างเครือข่ายในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ […]

นักข่าวพลเมือง : เกษตรริมโขง

ไปร่วมกันติดตามการเดินทางหาสาเหตุว่าอะไรทำให้วิถีเกษตรกรรมริมฝั่งโขงที่ จ.เชียงราย หายไป กับนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 1 ส.ค.2558

6 ปี บ่อแก้ว ผู้บุกเบิกที่ถูกเบียดขับให้เป็นผู้บุกรุก สู่การกำหนดอนาคตตนเอง

ชาวชุมชนบ่อแก้วผู้สูญเสียที่ดินทำกิน หลังจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยึดที่ดินไปปลูกป่ายูคาฯ กระทั่ง 17 ก.ค.52 ผู้เดือดร้อนบุกเข้าไปยึดที่ดินทำกินเดิมกลับคืนมา จัดตั้งเป็นชุมชนบ่อแก้วพร้อมร่วมพลิกฟื้นพัฒนาผืนดินให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง  ศรายุทธ ฤทธิพิณ สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน […]

1 2