เข้าใจอินทรีย์ที่แท้จริงกับวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล

“เกษตรอินทรีย์โดยหลักที่แท้จริงแล้วคือการรักษาสิ่งแวดล้อม ในระบบเกษตรกรรมที่ดูแลดิน ดูแลน้ำ ดูแลระบบนิเวศโดยภาพรวม และเป็นมิตรต่อผู้คนและสังคม” คุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล เลขาธิการมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (กรีนเนต) ขึ้นเวทีบอกเล่าเรื่องราวของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทย […]

แม่โจ้โพลล์ชี้”เกษตรอินทรีย์มีคุณภาพและความปลอดภัย แต่ยังราคาสูงและหาซื้อยาก”

ผู้คนในปัจจุบันมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น จึงส่งผลให้เกษตรอินทรีย์กลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม อีกทั้งระบบเกษตรอินทจากการสำรวจข้รีย์ยังเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มว่าเกษตรอินทรีย์มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยให้อยู่รอด และความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรม คือ ผู้บริโภคที่มีคุณภาพ (Active Customer) […]

นักข่าวพลเมือง : เกษตรรุ่นใหม่หัวใจออร์แกนิค

ในปัจจุบันมีคนสนใจในการทำอินทรีย์มากขึ้น เพราะเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้ แต่การเริ่มต้นสำหรับคนที่จะกลับไปทำการเกษตรนั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี เพราะพวกเขาต้องเผชิญกับความกดดันจากหลายด้าน ทั้งร่างกาย และจิตใจ วันนี้ นักข่าวพลเมือง กลุ่มทำเป็น […]

นักข่าวพลเมือง : นวัตกรรมท้องถิ่น

นอกจากความมุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังเป็นโจทย์สำคัญที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร และผู้ร่วมเสวนามองว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกทางหนึ่ง  . ติดตามเรื่องนี้กับคุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง จ.ยโสธร […]

นักข่าวพลเมือง : ภูฏานเมืองเกษตรอินทรีย์

ความนิยมรับประทานพืชผักอินทรีย์ของประชากรภูฏานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการหันมาปลูกพืชอินทรีย์เพื่อการบริโภคและส่งขายแทนการรับซื้อจากประเทศใกล้เคียงก็มากขึ้น ขณะที่ฝ่ายนโยบายของภูฏานเองก็ประกาศตัวชัดว่าต้องการจะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ วันนี้ คุณภาวิณี ไชยภาค นักข่าวพลเมืองจะนะนิวส์ ติดตามการเดินทางของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชียไปที่ประเทศภูฏาน […]

นักข่าวพลเมือง : เกษตรอินทรีย์กับการส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่

ความนิยมใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันคนรุ่นใหม่และเกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น แต่ภาพของเยาวชนวัย 14 ปีที่สนใจทำการเกษตรตั้งแต่อายุยังน้อยอาจเป็นภาพที่เราอาจไม่คุ้นตากันนัก วันนี้ติดตามคุณชลธี ตะพัง ไปพูดคุยกับ “น้องต้นกล้า” ชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนใจทำเกษตรอินทรีย์ตามวิถีของครอบครัว   ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : อำนาจสีเขียว

ตลาดนัดสีเขียว คือตลาดที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มาเจอกัน…ได้รู้จักกัน ทำให้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อ-ขายในตลาดนัดสีเขียวมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  วันนี้ คุณ “กมล หอมกลิ่น” นักข่าวพลเมืองไปดูเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว จ.อำนาจเจริญว่าเขามีแนวคิดและกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์อย่างไร ก่อนจะไปวางขายที่ตลาดนัดสีเขียว […]

1 2 3