นักข่าวพลเมือง : ผลกระทบลมมรสุมหาดเจ้าอูฐ

ทุกๆ ปีที่ชายหาดเจ้าอูฐ บ้านท่าคลอง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในระยะ 2 ปีมานี้คนในชุมชนสังเกตเห็นปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ทำให้พื้นที่ชายหาดลดลง […]

นักข่าวพลเมือง : วันชาติพันธุ์ชาวเล

พูดถึงเกาะลันตา จังหวัดกระบี่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ยังเป็นถิ่นฐานของชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ยที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลค่ะ วันนี้เราติดตามนักข่าวพลเมืองมูลนิธิชุมชนไท ไปดูบรรยากาศการเตรียมงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 6 ที่บ้านสังกาอู้ หมู่บ้านชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ย ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะจัดงานนี้เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเลแล้ว พวกเขายังต้องการสื่อสารเรื่องราวของชาวเล ให้สังคมได้รับรู้ […]

เรื่องเล่าหลังเลนส์ สองกำลังสื่อ ตอน คนคืนป่า ป่าคืนเล

บ่อยครั้งที่บทเรียนอันเจ็บปวด ก็จำเป็นต่อการเตรียมรับมือกับการคุกคามที่อาจรุนแรงกว่า เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ หลายสิบปีก่อน ป่าชายเลนที่นี่ถูกรัฐสัมปทานให้ตัดไม้เพื่อเผาถ่าน นาทีนั้นความรุ่งเรืองด้านการค้าถ่านทำให้หมู่บ้านคึกคัก กำนัน ต.คลองยางเล่าว่า […]

เตรียมเปิดเวทีร่วมปกป้องเกาะลันตา หวั่นโรงไฟฟ้าทำมรกตอันดามันสิ้นชื่อ

    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 นายศักดิ์กมล แสงดารา ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินเปิดเผยว่า ในวันที่ […]