ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม                                       กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก […]

วัดมณีไพรสณฑ์ทำพิธีพุทธาเทวาภิเษกเจ้าพ่อพะวอเนื้อทองระฆัง

วัดมณีไพรสณฑ์ทำพิธีพุทธาเทวาภิเษกเจ้าพ่อพะวอเนื้อทองระฆัง             หลังจากที่ทางคณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ร่วมกันทำพิธีเททองเจ้าพ่อพะวอองค์ปฐมฤกษ์ 109 องค์ ที่ลานวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลแม่สอดไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมาในวันนี้ทางคณะเกจิอาจารย์ชื่อดังและทางคณะศรัทธาวัดมณีไพรสณฑ์ได้ร่วมพิธีกรรมพุทธา – […]

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก                 สถานศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดต่างจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยการนำของนางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์โดยการนำนายกิจจา […]