“ทบทวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ!” เสียงจากท้องถิ่น ย้ำการพัฒนาต้องคู่ชีวิตคนมั่นคง

รายงานโดย ตาล วรรณกูล  27 ก.ย. 2559 เวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่องธรรมมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หว่างวันที่ 26-27 […]

‘Open House เขตพัฒนาเศรษฐกิจไทย’ หน่วยงานรัฐกระชับความเชื่อมั่นนักลงทุน

29 ก.พ. 2559 คณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จัดสัมมนา ‘เดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจของไทย’ ภายใต้โครงการ ‘Open […]

นักข่าวพลเมือง : เล็งพื้นที่ชุ่มน้ำสร้างนิคมอุตสาหกรรม

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิงมีป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจำนวน 2 แห่งคือที่ อ.เทิง จ.เชียงราย และที่ป่าชุมชนบุญเรือง ต.บุญเรืองที่ชาวบ้านจากหลายชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มานานกว่า 200 ปี […]

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : ข้อเสนอจากประชาชน

เดินทางขึ้นเหนือฟังเสียงคนเชียงรายบนเส้น­ทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มต้นสากแก้วโมเดล ต้นแบบการผสานระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศ­ษกับวิสัยทัศน์จังหวัดแห่งความสุข

นักข่าวพลเมือง : เสียงเล็กๆ จากแม่สอด

คนในชุมชนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากยื่นข้อเรียกร้องเรื่องการเวนคื­นที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reportersออกอากาศวันที่ 25 ก.ค.2558  เวลา 19.00น.

ดูอีกครั้ง 5 พื้นที่ ใช้ ม.44 กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ – กนอ.เผยแผนเดินหน้าต่อเนื่อง

คืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลัง คสช.กำหนดพื้นที่ 5 จังหวัด ผู้ว่าฯ กนอ.เผยราคาที่ดินที่แพงขึ้น ทำให้รัฐบาลตัดสินใจใช้มาตรา 44 ประกาศเพิกถอนที่ป่า […]

TDRI: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ…ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง?

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐบาลวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชูควรเน้นต่อยอดเป็น “เขตนวัตกรรมพิเศษ” เพื่อยกระดับการผลิตในประเทศ  ประเทศไทยกำลังเดินหน้าการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: […]

1 2