‘คนมุกดาหาร’ รุกปกป้องสิทธิ ‘คนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ’ ร้องเลิก ‘คำสั่ง คสช.ปลดล็อกผังเมือง’

25 ก.พ. 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ภาคประชาชนและตัวแทนจากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผ่านศูนย์ดำรงธรรม ในกรณีที่ จ.มุกดาหารถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เพื่อปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา […]

นักข่าวพลเมือง : ทางหลวง 103 อ.แม่สอด จ.ตาก

นักข่าวพลเมืองทีมต่าโอมูเคยนำเสนอความกัง­วลของชาว อ.แม่สอด จ.ตาก ต่อการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพื่อเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 […]