เสวนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอะไรที่พิเศษ”

มารวมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตีแผ่ความคลุมเครือให้ดูกระจ่างชัดขึ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร พิเศษสำหรับใคร ชาวบ้าน เอกชน หรือ ภาครัฐ การเสียสละครั้งนี้ของรัฐเเละชาวบ้านเองนั้นคุ้มหรือไม่ เเละการเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานรัฐมีวิธีอย่างไร ชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันเพื่อวิถีชีวิตของตนทำไมถึงยอมเวนคืน มารวมหาคำตอบกัน กับ “เสวนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีอะไรที่พิเศษ”
กำหนดการเสวนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ มีอะไรที่พิเศษ?”

“ปฏิรูปประเทศ” ลดความเหลื่อมล้ำ หรือซ้ำเติมประชาชนรากหญ้า

“คมสันติ์ จันทร์อ่อน” กับคำถามต่อการผ่อนปรนให้กลุ่มทุนต่าง ๆ สามารถเป็นผู้ครอบครองที่ดินรัฐได้อย่างยาวนาน ขณะที่คนจนอีกหลายล้านชีวิตยังขาดแคลนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

[19 เม.ย.60] เสวนา”เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอะไรที่พิเศษ”

มารวมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตีแผ่ความคลุมเครือให้ดูกระจ่างชัดขึ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร พิเศษสำหรับใคร ชาวบ้าน เอกชน หรือ ภาครัฐ

“ทบทวนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ!” เสียงจากท้องถิ่น ย้ำการพัฒนาต้องคู่ชีวิตคนมั่นคง

รายงานโดย ตาล วรรณกูล  27 ก.ย. 2559 เวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่องธรรมมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หว่างวันที่ 26-27 […]

นักข่าวพลเมือง : แฟร์เทรด เพิ่มอำนาจต่อรองแรงงาน

“ค่าแรงน้อย ถูกเอารัดเอาเปรียบ” เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแรงงานจำนวนหนึ่ง  คุณวาริช หนูช่วย ผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองพูดคุยกับอดีตพนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่หันมารณรงค์เรื่องการค้าเป็นธรรมหรือแฟร์เทรด หลังจากโรงงานของพวกเขาถูกปิดตัวลงเนื่องจากนายจ้างย้ายฐานการผลิตไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  ออกอากาศวันที่ 26 มิ.ย. […]

1 2 3 4