ยางนา:ย้อนกาลเวลา เพื่อหาคำตอบให้อนาคต

๑๓๖  ปี คืออายุยางนากว่าพันต้น  ที่เรียงเป็นแนวยาวตลอดถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน  และเป็นภาพจำของความร่มรื่นในเขตทางของ อ.สารภี เข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่    […]