จวกจีน ‘ผู้ร้ายเล่นบทคนดี’ ฉวยจังหวะปล่อยน้ำเขื่อนกั้นโขงอ้างช่วยภัยแล้งให้คนท้ายน้ำ

ฉวยจังหวะภัยแล้งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีนยกระดับข้อดี “เขื่อน” ให้ทูตเดินสายแจ้งไทย-ลาว-พม่าเพิ่มการปล่อยน้ำ “ครูตี๋” จวกทวงบุญคุณทั้งๆ ที่เป็นต้นตอปัญหาแต่ทำเป็นคนดี 17 มี.ค. 2559 […]

7 สารคดีสั้น WWF ชี้มหันตภัยจากเขื่อน กระทบคน 60 ล้าน ในลุ่มน้ำโขง

WWF เผยแพร่สารคดีรณรงค์ “วันหยุดเขื่อนโลก” ชี้มหันตภัยจากเขื่อนไซยะบุรีกระทบ 60 ล้านคนในอุษาคเนย์ ชวนติดตามสัมภาษณ์ชุมชนริมน้ำ-นักวิชาการ-นักกฎหมาย ถึงผลกระทบจากเขื่อนแม่น้ำโขง 13 มี.ค. […]

ชะลอแผนสร้างเขื่อนสาละวิน ร่วมดับไฟสงครามที่กำลังปะทุ

แม่น้ำสาละวินเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยในทิเบต ไหลลงสู่มณฑลยูนนานประเทศจีน ผ่านมายังประเทศพม่าและประเทศไทย รวมความยาว 2,800 กิโลเมตร จากยอดเขาสู่ทะเลอันดามัน ถือเป็นแม่น้ำนานาชาติสายท้ายๆของโลก ที่มีการไหลของสายน้ำอย่างอิสระ แม่น้ำสาละวินถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค […]

ชะลอแผนสร้างเขื่อนสาละวิน ร่วมดับไฟสงครามที่กำลังปะทุ

แม่น้ำสาละวินเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยในทิเบต ไหลลงสู่มณฑลยูนนานประเทศจีน ผ่านมายังประเทศพม่าและประเทศไทย รวมความยาว 2,800 กิโลเมตร จากยอดเขาสู่ทะเลอันดามัน ถือเป็นแม่น้ำนานาชาติสายท้ายๆของโลก ที่มีการไหลของสายน้ำอย่างอิสระ แม่น้ำสาละวินถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค […]

จีนปล่อยน้ำเขื่อน คาดน้ำโขงเอ่อถึงท่าเชียงแสน ประเทศไทย 6-7 ก.ย. สูง 7.63 เมตร

จีนปล่อยน้ำเขื่อน คาดน้ำโขงเอ่อถึงท่าเชียงแสน ประเทศไทย 6-7 ก.ย. สูง 7.63 เมตร มีรายงานว่าวันนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียราย […]

1 2