นักข่าวพลเมือง : สืบชะตาปลา เขื่อนลำปาว

เพื่อสร้างความตระหนักถึงทรัพยากรที่ได้หาอยู่หากินชาวประมงรอบเขื่อนลำปาวและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จึงร่วมกันจัดพิธีสืบชะตาปลาตามความเชื่อ ติดตามเรื่องนี้จาก Gen C Reporter มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ติดตามได้จากข่าวเที่ยงไทยพีบีเอส ออกอากศวันที่ 29 ส.ค. […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีคนริมน้ำที่บ้านทับปลา

คอนโดปลา และการวางกฏกติกาของช่วงเวลาจับสัตว์น้ำ คือสิ่งที่ชาวบ้านทับปลา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ช่วยกันทำเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ ของพวกเขาเอาไว้ ติดตามเรื่องนี้กับผู้ผลิตอิสระภาคพลเมือง จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ข่าวเช้า […]