ก้าว 2 ปี CSOs ชายแดนใต้ : สร้างพื้นที่กลาง-เสริมพลัง-ขยายเครือข่าย หนุนสันติภาพภาค ปชช.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา 26 องค์กรเครือข่ายสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559 – […]

ก้าว 2 ปี CSOs ชายแดนใต้ : สร้างพื้นที่กลาง-เสริมพลัง-ขยายเครือข่าย หนุนสันติภาพภาค ปชช.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา 26 องค์กรเครือข่ายสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559 – […]

นักข่าวพลเมือง : พูดคุย “จินตนาการใหม่กรุงเทพ”

หากพูดถึงการเติบโตของเมืองกับวิถีชีวิตของพลเมืองในกรุงเทพ หลายคนก็มีทัศนะที่แตกต่างกัน การแลกเปลี่ยนแนวคิดของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมจึงเกิดขึ้น เพื่อหวังจิตนาการกรุงเทพในรูปแบบใหม่ ติดตามกับนักข่าวพลเมือง ข่าวเช้า 5 นาฬิกา ThaiPBS  ออกอากาศวันที่ […]