เร็วๆ นี้ที่ Thai PBS : สารคดี กระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น (6 ม.ค.58)

มาร่วมเรียนรู้บทเรียนจากปัญหาที่ชาวบ้านและชุมชนต่างๆได้พบเจอ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไข เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง ในสารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 – 23.30 […]