‘เสียงที่ถูกเพิกเฉย’ ร้องความจริงใจ ‘รัฐบาล’ ในการร่างแผนชาติฯ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ภาคประชาสังคมร้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (แผนฯ) ไม่ทำแค่เป็นพิธีการ พร้อมจี้รัฐบาลไทยทำตามสัญญาที่ได้มอบไว้กับสหประชาชาติ