นักข่าวพลเมือง : ความหวังแรงงาน

การปรับค่าจ้างขั้นต่ำและสร้างสวัสดิการให้เท่าเทียมกันของแรงงานในระบบและนอกระบบเป็นข้อเสนอด้านแรงงานที่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมา วันนี้นักข่าวพลเมือง Citizen reporters เครือข่ายนักสื่อสารแรงงานพูดคุยกับตัวแทนแรงงาน ถึงสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในปีนี้ รวมถึงการปรับตัวของแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีนี้ ‪. ปี 2559 […]

นักข่าวพลเมือง : แรงงานคนไร้บ้าน

นักข่าวพลเมือง C-reporters เครือข่ายนักสื่อสารแรงงานลงพื้นที่พูดคุยกับแรงงาน คนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไร ในข่าววันใหม่ ThaiPBS 3 ส.ค. 2558