จดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อเรียกร้องให้หยุดเร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเที่ยบเรือขนถ่ายถ่านหินกระบี่เข้าสู่การพิจารณา เนื้อหารายละเอียดตามข้อความด้านล่างนี้ วันพฤหัสบดีที่ […]

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน ทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อเรียกร้องให้หยุดเร่งรัดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเที่ยบเรือขนถ่ายถ่านหินกระบี่เข้าสู่การพิจารณา เนื้อหารายละเอียดตามข้อความด้านล่างนี้ วันพฤหัสบดีที่ […]