นักข่าวพลเมือง : เรื่องเล่าจากชายแดนใต้

เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (civic women)เตรียมรวบรวมเรื่องเล่าพร้อมกับคัดเลือก ภาพประกอบการเล่าเรื่อง ของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนใต้กว่า 20 เรื่อง เพื่อส่งเสียงสะท้อนนำไปสู่สันติภาพต่อสาธารณะ ติดตามรายงานจากเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (civic women)  […]

23 องค์กรเครือข่ายผู้หญิง เรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย ‘วันยุติความรุนเเรงต่อสตรีสากล’

คณะทำงานเครือข่ายผู้หญิง 23 องค์กร ทั้งชาวพุทธและมุสลิม ร่วมเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย เนื่องในวันยุติความรุนเเรงต่อสตรีสากล 25 พ.ย. 2558 ณ […]

23 องค์กรเครือข่ายผู้หญิง เรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย ‘วันยุติความรุนเเรงต่อสตรีสากล’

คณะทำงานเครือข่ายผู้หญิง 23 องค์กร ทั้งชาวพุทธและมุสลิม ร่วมเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย เนื่องในวันยุติความรุนเเรงต่อสตรีสากล 25 พ.ย. 2558 ณ […]

นักข่าวพลเมือง : ความหวังของป้าละออ

นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ พาเราไปติดตามเรื่องราวชีวิตของป้าละออ กับอาชีพขายน้ำพริกสมุนไพร   ซึ่งจุดเปลี่ยนที่ทำให้ป้าละออรวมกลุ่มสร้างรายได้ให้ คนบ้านใกล้เรือนเคียงครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อด้วยความหวังที่จะก้าวข้ามเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีต  ออกอากาศวันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา […]